Länksidor, sökmotorer... visst värmer webben en bibliotekaries hjärta!

Hoppa direkt till huvudavdelning:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

K u n s k a p  ä r   m a k t
Dagens bibliotek, med sitt ursprung i folkrörelser, borgar för, att kunskap är tillgänglig för alla som söker och behöver den. Där finns böcker, CDROM, tidningar och tidskrifter, uppppkoppling mot Internet och olika databaser (långt i från allt på internet är gratis). Där finns också erfarna bibliotekarier som tar fram information ur de egna samlingarna eller genom lån från andra bibliotek, eller hjälper besökarna att själva hitta fram till den.

Göril Thyressons länkar
Sådant som intresserar mig personligen: 

Bibliotek, handarbete, släktforskning, datorer/IT, trädgårdsskötsel, konsumentinformation, politik, resor..(2000-07-06)

Hemsida

 

Klassifikationssystem...

SAB-systemet infördes i svenskt biblioteksväsende på 1800-talet efter en preussisk förebild*.   Det har sina brister - vilket system har det inte ? Enheten för bibliografisk utveckling och samordning (BUS) på  Kunglig Biblioteket och Bibliotekstjänst i Lund (BURK-avdelningen) är de stora experterna på systemet.Nu har BUS äntligen lagt ut ämnesorden på internet med en förtjänstfull sökmöjlighet. Klassifikation på internet??? - Det kommer! Gör-det-själv-lösningen heter metadata. Läs om hur man gör på BUS sida Metadata och Dublin Core.

*Tyska nationalbiblioteket -DDB professional - AfS. Ett exempel på nutida tysk syn på klassifikation från Humboldtuniversitetet.

Under 2010-talet går svenska bibliotek så sakteliga över till Dewey, ett sifferbaserat klassifikationssystem med angloamerikanska rötter.

Kursiverad stil anger citat.

 Ämnesvis från 2002.

A
Bok-och informations-världen
Btj
FID - International Federation for Information and Documentation
Libweb -Library Servers via WWW 
Antikvariat
Martlings lista. Sökfunktion 1 och
Bibliotek
Askersunds bibliotek 
Linköpings stadsbibliotek - det som brann 
Lunds ub - länkar 
Mölndals stadsbibliotek - snygg sida med bra länkar (SAB) 
Netlab i Lund utvecklar webbtjänster
Norrköpings stadsbibliotek - SAB-klassad 
Örebro stadsbibliotek - bra barnlänkar 
Boklådor
Amazon - USA - momsfritt från .uk eller .de
Barnes and Noble - kösystem
Bokus - en svensk bokhandel över internet 
ScienceFictionbokhandeln - bra mycket roligare 
Övrigt
Länkskafferiet - pedagogisk och ämnesindelad länksida 
  Aa Sökmotorer
Det har dykt upp några nya sökmotorer, 
FastSearch och Google  ger gamlingarna en hård match.
AltaVista - länge den snabbaste och mest omfattande. Välj land - Sverige
Evreka är svensk - anpassa sökfält.
The virtual library - offentligt och vetenskapligt mtrl 
Groups.google För nyhetsgrupper 
Excite -Ämnesindelad och recenserande 
Hotbot - ger många träffar
Internet sleuth - snokar efter sökverktyg och länkar på väbben. 
Webcrawler spidey
Lycos -Lycos i Sverige (med åäö) 
Welcome to Magellan!
Yahoo USA - Sverige - bra för ämnessökningar. 
 Epostadresser:Bigfoot, Telia, Yahoo, Tisdag (under uveckling), NaNT(Närke) Usenet - någon riktigt bra  katalog  finns  inte. 
Telefonkatalogen har äntligen lagts ut!

Länksidor från olika håll finns på resp ämne. 
FTP/shareware på Pu tex

B Allmänt och blandat

Åter överst

Bartlett´s familiar quoutations
En förening jag är med i: Computer Club Sweden - vill man byta åsikter med andra än tonåringar (ibland) rekommenderas CCSNet. Klubbens tidskrift heter Print Out.
JMG - Institutionen för Journalistik och Masskommunikation i Göteborg (och länkar)
Kulturrådet se Od
I Liszt kan man söka efter utskickslistor, en distributionsform som kan jämföras med kulturtidskrifter. Tile Net förtecknar alla listserv-listor. Fysikum har en bra kurs om utskickslistor. Ytterligare en listförteckning: PAML-(Publicly Accessible Mailing Lists)
TV4
SAB - Sveriges Allmänna Biblioteksförening
Sveriges Radio och Television
Open channel - vill använda kabelTV för ideellt framställda program - ett europeiskt nätverk finns.

C Religion
Scientologerna för krig mot yttrandefriheten - läs mer om The Fishman Papers. Se även avd.Puo
Svenska Kyrkan - en m-y-c-k-e-t officiös sida!
Teologi studeras vid institutionen i Uppsala och Lund.  Christer Zeeck har en fyllig länksamling över samfund och religioner.
 

D Åter överst

Statens Psykologisk-Pedagogiska bibliotek.PEPSY:When the database asks for username write pepsy when the database asks for password write oedema when the database asks for POLYDOC Ident/Password write pepsy/ to exit the database write exit

E Uppfostran och undervisning
Länkskafferiet -Netlab på Universitetsbiblioteket i Lund har gjort en kommenterad länksida för skolan (gy, grh?)
Örebro universitet, kurser/ADB

F Språkvetenskap - Franska se Nj Frankrike
The alternative dictionaries. The Alternative Dictionaries is a web service where you may read and input words that are not normally included in dictionaries. A number of languages are supported. It's up to you to make this interesting for others, by entering words yourself!
iLoveLangages iLoveLanguages' purpose is to list, categorize, and promote Internet resources related to language learning, education, and use. We want to make sure that people who are interested in learning a language can find information, products, and services they can use to help. We also want to promote language education by giving everyone the opportunity to delve into a language other than their own. .
Lojban - Lojban was originally designed for the purpose of supporting research on a concept known as the Sapir-Whorf hypothesis: "the structure of a language constrains the thinking of people using that language". Lojban allows the full expressive capability of a natural language, but differs in structure from other languages in major ways. This allows its use as a test vehicle for scientists studying the relationships between language, thought, and culture.
Språkbanken vid Göteborgs universitet ger en översikt över nordisk språkvetenskap och länkar ut i världen..
 

G Litteraturvetenskap Åter överst

BookWire - amerikansk förlagsinfo ur bl.a Publishers Weekly
Författarcentrum
Projekt Runeberg, What we do - Project Runeberg publishes Nordic literature and art on the Internet. This means scanning old books, converting the text to HTML files, and putting them up on the World Wide Web server at http://www.lysator.liu.se/runeberg/ Anybody may read what we publish, free of charge. Project Runeberg also publishes information about Nordic authors. Besläktade E-textprojekt. Projekt Gutenberg var det första...

L Biografi -  folk, släktforskning...
En inledning till släktforskning, länkar, program etc är Nättidningen Rötter från Svenska släktforskarförbundet. Mormonerna leder som vanligt loppet.
Magnus Gräsbergs sida
Linus Walleij på triad har skrivit Copyright fins inte, och har fräsht omstörtande idéer om kybervärld.
Bengans sajt ..läser jag när jag vill bränna mina LPskivor.  
 

N Geografi Åter överst

Nj Frankrike
Länkar från University of North Carolina och University of Missisippi
 

O -Samhällsvetenskap Åter överst

  Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst. Katalogen - Sök SSD är en arkiv- och förmedlingstjänst för alla svenska universitet och högskolor vad gäller maskinläsbara data inom humaniora och samhällsvetenskap (...) vid Göteborgs universitet.
CESSDA (Europeiska rådets samhällsvetenskapliga dataarkiv) Klick-karta över arkiv

Ob Internationella organisationer
Amnesty -i Sverige - i världen
Förenta Nationerna -sök -The Cyber School Bus för barn och unga
Greenpeace
Index on censorship
PeaceNet "Through PeaceNet, explore information and work for positive social change in the areas of peace, social and economic justice, human rights and the struggle against racism. PeaceNet/IGC is a unionized Internet Service Provider."
Rädda barnen - i Sverige - i världen
Röda Korset - i Sverige- i världen
 

Oc Politik Åter överst

--------------Officiella sidor -------------- Aktivister ----------------- Ut- och inrikes

Utrikespolitiska institutet-UI är en partipolitiskt obunden institution med uppgift att sprida kunskap om internationella förhållanden. Bra startpunkt för vederhäftig, om än ngt officiös information om världen, tycker jag.
EU: Den officiella hemsidan. Euro Info Centre NUTEK Nej  tilll EU.
En bibliografisk förteckning över EU-information från Finland . c
IT-kompetens EUsida
Rasismen i Sverige - Göteborgspostens fylliga bevakning
Vänsterpartiet
 

Ocf Politiska rörelser i världen  Åter överst

BURN!:s hemsidor hittar man stora delar av vilda vänstern - anarkister, terrorister, ekologister...Hemsidorna är kanske inte så imponerande, men det är deras "mailinglists". Man får använda deras gopher för att hitta.
ANCs hemsida innehåller bra länkar till Afrika och till politik i allmänhet
IAP -Islamic Association for Palestine. amerikansk organisation för Palestina.
IRA - från Texas
Nadescha Mailbox- en sajt i Tyskland (tyskspråkig) som bevakar tyska extremhögern.
Sinn Feinns hemsida
AKIN -The American Kurdish Information Network informerar, särsk. om Turkiet. Se även BURN! ovan.
Free speach - hemsidan för motståndare till censur på Internet.
Whole Earth Over its 25-year history, Whole Earth has evolved into a worldwide network of information hunters and gatherers.
 
 

Od Förvaltning Åter överst
Den svenska regeringens hemsida
Sunets lista över svenska myndigheters väbbställen - tyvärr är den i huvudsak alfabetisk.
Naturvårdsverket
Statens Kulturråd
Statens Meterologiska och Hydrologiska Institut -SMHI
Riksdagens hemsida- alltmer av Rixlex finns på webben - telnet-länk till hela Rixlex

Oe Juridik
Se även Puo.
Rättskällan- den nationella portalen för kvalitetsbedömda juridiska källor på Internet.

Ok Försäkring
Folksam
Försäkringskassan
KPA
Länsförsäkringar Wasa
SUNETS förteckning
TryggHansa
 

Oi Statistik
SCB -hemsida - länkar till andra statistikkällor
SIFO GallupTemo
Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst.Katalogen - Sök SSD är en arkiv- och förmedlingstjänst för alla svenska universitet och högskolor vad gäller maskinläsbara data inom humaniora och samhällsvetenskap (...) vid Göteborgs universitet.
 

P Teknik Åter överst

Pp Byggnadsteknik
Byggforskningsrådet -Byggforskningsrådet verkar för att förbättra och utveckla den byggda
 miljön. Det gör vi genom att fördela forskningsanslag (...). Vi stödjer forskning, utveckling och experiment inom hela plan- och byggprocessen (...).
Svensk Byggtjänst - byggbranschens samorganisation - ENBRI - systerorganisationer i Europa - kolla!

Pr Samfärdsel och -medel
Bildelsbasen
Motormännens riksförbund
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. NTF:s medlemslista täcker hela trafiksverige
se även Ok Försäkring
Vägverket. På deras sida Fakta om fordon finns info från bilregistret
 
 

Pu Datorer, datateknik Åter överst

Babel A Glossary of Computer Oriented Abbreviations and Acronyms
Version 96A Copyright ©: 1989-1996.......Irving Kind.......All Rights Reserved

The Bastard Operator from Hell (BOFH) Vandringssägner från nätvärlden... Ett måste för alla som någonsin ansvarat för andras datorer!
CCS hemsida - ComputerClub Sweden, har ett eget nät, där man kan ha rätt kul. Medlemskap ger rabatt på Algonet och på en radda datortidningar.
Baslista.txtfrån Kuai. I listan tas med alla baser som är anslutna till Fidonet i Sverige, samt övriga baser som jag får kännedom om. Eftersom telefonnumren till baser ofta ändras kommer jag att ta bort de baser där uppgifterna blivit för gamla, om jag inte får besked om att basen i fråga finns kvar. Detta gäller alltså för BBSer som inte är med i Fidonet. Baser anslutna till Fidonet uppdateras automagiskt.

FTP-ställen:

Man kan koppla upp sig direkt och bläddra och leta - en del har en fil i varje bibliotek som beskriver zipparna, (annars får man gissa sig till innehållet) För att använda programmen måste man packa upp filerna med Pkunzip eller Winzip, Arj... I Winzip kan man titta på file_id.diz eller readme.* och se. vad det är för program, innan man installerar. Mer  info har Fysikum

Sunet - Det svenska universitetsnätets FTP-ställe.
Funet - Det finska...
Tucow - mest filer som rör internet o datorfunktioner - hänvisar till bästa ftp-ställe - en svensk spegel på Torget
Walnut Creek - Simtel:s, Cica:s, Hobbes med flera shareware-samlingars ftp-server - långsam - sök när både Europa och USA sover.(deras mtrl speglas som regel på Sunet, Funet...och finns på CDROM). Ytterligare ett ställe: Jumbo.com

Sökmotor till ftp: Shareware.com är ett bra ställe att leta på. En norrman, Stig Saether Bakken i Trondhjem har utvecklat en FTPsökmaskin. Den finns nu inbakad, t.ex. i FastSearchs tjänster FTP-search. Det allra enklaste är nog att installera WSArchie i sin egen dator - ett program som snokar igenom alla servrar och även öppnar WsFTP för nerladdning.

Fileferret var smidigare men har tagits bort. Det verkar som allt fler FTP-söktjänster begränsas på olika sätt...  

Puo Åter överst

Yttrandefrihet eller upphovsrätt? Modemac är en kneeepig en. Men här finns info om remailing, PGP och annat som kan vara intressant att känna till. På Chalmers server finns en översikt över nätcensur i Sverige och annorstädes.

Jurosam reder ut det juridiska.

Läs mer om cookies på The unnofficial  cookie FAQ

Q Ekonomi och näringsväsen

Qa - Nationalekonomi
Yahoo/Sveriges bankförteckning
Föreningssparbanken
NUTEK
Peter Frodins ekonomilänkar. Börssidan
TV4 TextTV - s175 är Föreningsbankens bostadslåneräntor
Villaräntor (från Affärsvärlden med 10 minuters fördröjning)

Qc Hem och hushåll
Energimyndigheten  (elpris) Post- och telestyrelsen (telepris)
Drinkar -över 500 - från Hotell Panoramas bar
Handarbete- min specialsida
Konsumentverket
Middle Eastern Cooking. Sabria F. Tomas recept. ..och länkar till andras recept
The Recepies folder -en vegetarian som också listar recept på "dead animals"!
Evrekas svenska sida för mat och bakning
Passagen Cafés Kokbok
John Joyce har en bra länksida till recept
DinaViner - en sida där Du hittar aktuell info om viner (att köpa?)
Varuinformation från Systembolaget
Hälsingepepparkakor. (eng)
 

Qd Lantbruk Åter överst

LRF Lantbrukarnas Riksförbund ..en intresse- och näringslivsorganisation för Sveriges jord- och skogsbrukare och lantbrukskooperationen ... 126 000 medlemmar ...

Qe Trädgårdsskötsel
Hort Hot Links från Cornell University
Kenneth Nilssons fuchsiasida
The WWW gardening web

Qm Turism
Rosa bussarma

S Krigsväsen

Krigsvetenskapsakademien kartlägger militären på intenet

U Naturvetenskap

Ub
The Weather Underground - väderleksrappporter från hela världen.

Uh
Svenska nationalparker på Naturvårdsverkets sidor - bra avstamp till miljösverige finns  också där
Theroretical Ecology -institution vid Lunds universitet har en massa intressanta länkar
  

Z Tidningar Åter överst 

Dagstidningar listas för alla världsdelar -för Europa -för Sverige i American Journalism Review
Press of the world listar också elektroniska publikationer
Svenska tidningar - från Flashback, en sajt man kan ha åsikter om för övrigt... Tidningsutgivarna - statistik mm.


SAB-systemets huvudavdelningar är dessa:
 

A Bok- och biblio- teksväsen
Af Skrift
B Allmänt och blandat
Uppslagsböcker, essäer, radio, TV...
C - Religion 
Ca-Cl Kristendom 
Cm Övriga religioner
Cn Teosofi
D - Filosofi och psykologi 
Do Psykologi 
Dofa Barns utveckling
E - Uppfostran och undervisning F - Språkvetenskap G - Litteraturvetenskap H - Skönlitteratur 
.02 Dramatik 
.03 Lyrik
I - Konst, musik, teater 
Ia-Ii Konst, Ij Musik 
Ik Teater
J - Arkeologi K - Historia 
.2 Forntid, .3 Medeltid 
.4 Nya tiden, .5 1900tal
L - Biografi och genealogi 
om släkter, personer
och släktforskning
M - Etnografi och folklivsforskning N - Geografi
Na-Nn Europa
No Asien
Np Afrika
Nq Amerika 
Nr Australasien
Ns Polerna
Ny Kartografi
O - Samhällsveten- skap och juridik 
Oa Sociologi 
Ob Internationella org. 
Oc Statskunskap 
Od Förvaltning 
Oe Juridik
Oh Sociala frågor 
Oi Statistik
P - Teknik, industri och kommunikationer (.09 Hobby)
Pp Bygge, Avfallshantering 
Pr Bilar båtar flyg etc 
Pu Data
Q - Ekonomi och näringsväsen 
Qc Hushåll , 
Qd Lantbruk 
Qe Trädgård, Qg Jakt, fiske 
Qz Företagsbiografier 
R - Idrott lek och spel 
Schack, scouting, vildmarksliv drakar...
S - Krigsvetenskap T - Matematik
U - Naturvetenskap 
Uh Miljö
V- Medicin 
Kroppen Själen Sex Mediciner Graviditet
X - Musikalier 
dvs noter ev. med text
(om instrument, musikhistoria och -teori finns på Ij)
Z - Dagstidningar
Avd F,G,H indelade efter språk. Ex: Fc Svenska, Gc Svensk litteraturvetenskap, Hc Svensk skönlitteratur Avd. J,K,M,N Indelade geografiskt- om möjligt samma som språkindelade avdelningar
(x)=lexikon, (p)=periodica. Mediatyp anges med tillägg, ex /O -multimedium
  Besöksräknare:  >sedan 2002.03.12 Åter överst i detta dokument.